Tabel

TABEL hebt u alleen nodig als u technisch aan de slag wil met uw gegevens, bijvoorbeeld als u gegevens zelf wil analyseren.

Elke registratie op het horloge leidt tot een 'event' met datum, tijd en eventsoort. De 'regenboog' heeft een waarde zoals uitgelegd bij de kaart GEMIDDELDE.