Percentages

De kaart percentages toont ook een beeld per dag, maar blokken van dezelfde kleur zijn bij elkaar gegroepeerd.

Geel staat bij PERCENTAGE altijd links, rood rechts.Zo ziet u welk deel van een dag elke kleur innam.

In dit voorbeeld van een dag, in dit geval 22 januari (de datum staat links van elke balk),  was bijna 50% van de geregistreerde tijd groen (goed), 4% van het deel van de dag waarop geregistreerd is heel overbeweeglijk (donkerrood). 

Schermafbeelding_2018-11-06_om_11.19.41

Let op: de tijd speelt dus in deze kaart geen rol meer, anders dan STANDAARD. Wilt u weten wanneer u 'geel' was, dan hebt u de kaart STANDAARD nodig. Wilt u weten hoeveel u 'geel' was dan is PERCENTAGES of OVERZICHT ideaal.

Dit is een voorbeeld PERCENTAGES van een andere persoon, van 4 dagen,  elke regel is een dag.

wearing_off_percentages