Kaarten

Kaarten tonen het beloop van uw klachten, zoals u die vastgelegd hebt op het horloge.

De kleurcode daarbij staat in de legenda rechts van een kaart:

Schermafbeelding_2018-11-05_om_18.48.34

De kleurcode is een weergave per categorie van de keuze op het horloge bij de 'regenboog'.

Om leesbaarheid te vergroten zijn de kleuren aangepast:

4478B5D2-4B85-42A4-BE78-8F509A4E772B

wordt dus in kaarten weergegeven als

IMG_0589
IMG_0406.width-800
Er zijn 6 soorten kaarten.

De kleuren betekenen hetzelfde in alle kaarten, behalve in GEMIDDELDE.

Er zijn 6 soorten kaarten. U wordt er snel vertrouwd mee door er gewoon eens op te klikken. U kunt niets verkeerd doen.

Alle kaarten behalve medicatierapport tonen dezelfde gegevens, maar op een andere manier.

TOTAAL en GEMIDDELDE geven de hele gekozen periode weer in een grafiek. STANDAARD, OVERZICHT en PERCENTAGES tonen gegevens per dag. In OVERZICHT staan de dagen naast elkaar, in STANDAARD en PERCENTAGES onder elkaar.

OVERZICHT en PERCENTAGES zijn dezelfde grafieken, maar gekanteld. OVERZICHT is, omdat de tijd horizontaal staat wat makkelijker om een beeld te krijgen van veranderingen in de loop van de tijd.

Klikt u gerust op de diverse knoppen. U kunt terug met de blauwe halve maan links , of door op Dashboard te klikken.

Kaarten tonen gegevens van een begindatum tot een einddatum.

Met de slider

Schermafbeelding_2018-12-11_om_16.13.08

kiest u een begin en een einddatum. Die worden actief na klikken op TOEPASSEN.

Uw keuze geldt daarna ook voor de andere kaarten.

U kunt de weergave van alle kaarten wijzigen zonder risico.
De optie die u aangeklikt hebt wordt voorzien van een blauw streepje:

activeer het kruis kunt om te verschuiven (slepen) met muis of vingers (touchscreen)

activeer het vergrootglas om te zoomen: selecteer een blok met de muis, of met 2 vingers

activeer muisvergrootglas om te zoomen met de scrollknop

klik op de cirkel om terug te gaan naar beginwaarden

klik op de floppy om op als figuur op te slaan (in map 'downloads')

De kaart 'Standaard' is de basis van uw kaarten. Het toont alle gegevens die u hebt vastgelegd op het horloge in de vorm van een dagboek, met een regel per dag.

De datum staat links van elke regel.

Op die regel geeft de kleur van uur tot uur aan hoe uw toestand was. Hoe groener hoe beter, hoe geler hoe stijver, hoe roder hoe overbeweeglijker. Zie 'Kleuren'.

Schermafbeelding_2018-11-06_om_11.10.18.width-800
Paarse en blauwe blokjes daaronder geven aan wanneer u pillen innam (paars blokje) of een maaltijd gebruikte (blauw blokje). De legenda toont waar elke kleur voor staat. De volgende kleuren geven uw toestand weer zoals u die vastlegde met de regenboog
Schermafbeelding_2018-12-10_om_14.15.21

Momenten waarop u op het horloge de volgende  iconen aantikte

food
medicine
sleep
notes

zijn weergegeven in de kaart STANDAARD  als

Schermafbeelding_2018-11-06_om_11.09.55

De kaart percentages toont ook een beeld per dag, maar blokken van dezelfde kleur zijn bij elkaar gegroepeerd.

Geel staat bij PERCENTAGE altijd links, rood rechts.Zo ziet u welk deel van een dag elke kleur innam.

In dit voorbeeld van een dag, in dit geval 22 januari (de datum staat links van elke balk),  was bijna 50% van de geregistreerde tijd groen (goed), 4% van het deel van de dag waarop geregistreerd is heel overbeweeglijk (donkerrood). 

Schermafbeelding_2018-11-06_om_11.19.41

Let op: de tijd speelt dus in deze kaart geen rol meer, anders dan STANDAARD. Wilt u weten wanneer u 'geel' was, dan hebt u de kaart STANDAARD nodig. Wilt u weten hoeveel u 'geel' was dan is PERCENTAGES of OVERZICHT ideaal.

Dit is een voorbeeld PERCENTAGES van een andere persoon, van 4 dagen,  elke regel is een dag.

wearing_off_percentages

De kaart OVERZICHT hetdezelfde als PERCENTAGES, maar elke dag staat nu naast elkaar. De datum staat onder elke dag. Zo ziet u snel hoe uw toestand veranderd is in de loop van wat langere tijd, bijvoorbeeld een maand. Rood staat in OVERZICHT altijd boven, geel onder.

Schermafbeelding_2018-11-06_om_11.18.49

De kaart TOTAAL is eenvoudig: het toont een snel totaaloverzicht , over de hele periode die u hebt gekozen met de sliders.

De persoon in onderstaand voorbeeld was dus een groot deel van de gekozen weken geel, en een groot deel groen.

Schermafbeelding_2018-11-06_om_11.15.22

De kaart GEMIDDELDE is ingewikkeld, en het is geen enkel probleem als u die liever over laat aan uw arts.

Het is een optelsom van al uw dagen, weergegeven in een enkele periode van 24 uur. U kunt dus per uur zien in welk bereik uw scores zaten.

De onderste lijn is de laagste ('geelste') score die u op die tijd ooit hebt ingevuld, de bovenste lijn de hoogste ('roodste') score ooit op die tijd. Onder of boven die lijnen bent u dus nooit geweest. De middelste lijn is de 'mediaan', dat betekent de waarde van de middelste score op die tijd. De 2 lijnen ertussen zijn de zogenaamde 25e en 75e percentiel. Dat klinkt lastig, maar betekent niet meer dan: het laagste en hoogste kwart van u scores.

Schermafbeelding_2018-11-06_om_11.14.11

Een voorbeeld van iemand die in de ochtend tussen 6 en 10 uur te weinig levodopa slikt, en 's avonds na 19 uur teveel :

bokeh_plot_5

Het vlakke deel links betreft uren waarin niet geregistrrerd is (slaap). Een technische extraatje: de y-as geeft waarden van -1 tot +1 weer, die volgens deze figuur overeenkomen met de plaats waar u tikte op de regenboog op het horloge:

u kunt op elk moment een kopie maken van een kaart door te klikken op

Dat plaatst een plaatje van de kaart in het formaat .png in uw downloads.

Kaarten geven een beeld van het beloop van uw klachten, zodat uw arts de behandeling kan aanpassen op uw persoonlijk situatie en behoeften.

Op de website parkinsonsmartwatch.com vindt u uitgebreide uitleg over de mogelijkheden in de sectie INFO /voor patiënten/verbeter.