Kontrollera följsamheten till behandlingen.

Det är inte alltid lätt att ta mediciner vid rätt tidpunkt. Påminnelserna på klockan kan hjälpa dig mycket.

Klockan låter dig registrera när du tar piller genom att trycka på den här ikonen.

medicine

De tillfällen då du tryckte på den blå ikonen visas i det här diagrammet. Ju högre en topp, desto oftare togs medicinen vid det tillfället. Detta ger dig och din läkare en rapport som visar hur exakt tidpunkten för intag av piller är.

Detta är ett exempel på en person som alltid tar sina tabletter vid samma tidpunkt:

Detta är ett exempel på en person som tar sin medicin vid mycket olika tidpunkter: