Klockan

För att få en klocka måste du registrera dig ( via KONTO ). Vi skickar en klocka till dig.

Detta är det första steget som du måste göra när du har fått klockan. Detta kallas för koppling. Länkning görs genom att klicka här i portalen:

Sök sedan efter kopplingskoden på klockan genom att svepa åt vänster när de 6 ikonerna är synliga. Välj den översta blå knappen med <:

Du läser koden med 12 (små) bokstäver och siffror som finns under QR-koden. (Om du sveper på klockan kommer du tillbaka till ikonerna).

Ange sedan de 12 siffrorna och bokstäverna i parningskoden på portalen här och klicka på parningsklocka.

klockan har 6 ikoner

Det är viktigt att du känner till varje ikon. Öva dig här innan du börjar använda klockan.

Klockan visar medicinpåminnelser, tillsammans med en vibrations- och/eller ljudsignal.

Klockan har en inbyggd rörelsesensor, en så kallad accellerometer. Den mäter hur mycket du rör dig.

i portalen öppnas
Schermafbeelding_2018-11-06_om_13.36.00

Använd skjutreglagen för att justera hur klockan reagerar när du påminns om att ta dina mediciner.

Vibration = surrning.

Om både ljud och vibration är avstängda visar klockan endast en bild under en påminnelse.

(Gå hit för att justera påminnelsetiderna)